08.03.2021

Slik har Rufo klart seg gjennom koronakrisen

I mars 2020 ble over 60% av inntektsgrunnlaget til Rufo revet bort over natta. Se hvordan de snudde seg rundt og gjorde bedriften levedyktig igjen.

Knut Steinnes. Foto: Stig B. Fiksdal

Knut Steinnes. Foto: Stig B. Fiksdal

 

Våren 2020 kom beskjeden: Smittesituasjonen er ute av kontroll og Norge stenges ned. For mange bedrifter ble det full stopp, deriblant alle som drev med lyd, lys og bilde. For Rufo er dette den største kundegruppen, som står for hele 62 % av omsetningen.

 

- Det var som om det ble skrudd av en bryter. Vi fikk først litt sjokk og tenkte «Her har vi stått på i så mange år, og så er det slik det skal ende?», forklarer Knut Steinnes. 

 

- I midten av mars 2020 ble alle ansatte permitterte og det tok nesten et halvt år før vi kunne ta inn igjen noen av de ansatte i 100% stilling. Før koronakrisen var det 19,5 årsverk i bedriften, mens i dag er det arbeid til 9-10 personer. Målet er å komme tilbake på nivået før krisen raskest mulig slik at vi får beholde kompetansen som er bygd opp over mange år.

 

De fleste som har handlet med Rufo kjenner godt til Knut som har ledet salgsarbeidet i mange år, men etter omrokkeringer under koronaåret har han nå på ny inntatt rollen som daglig leder og fokuserer 100% på å videreutvikle bedriften og produktene.

 

Daglig leder, Knut Steinnes, har stor tro på at firmaet skal komme seg styrket ut av krisen.  Foto: Stig B. Fiksdal
Daglig leder, Knut Steinnes, har stor tro på at firmaet skal komme seg styrket ut av krisen. Foto: Stig B. Fiksdal

 

På salgsavdelingen sitter nå Arild Torgersen og Sigbjørn (Siggen) Follestad, som har tatt over ansvaret for å være rådgivere for kunder som tar kontakt.

 

Sigbjørn «Siggen» Follestad og Arild Torgersen.
Sigbjørn «Siggen» Follestad og Arild Torgersen.


Videreutvikling av «Olga»

- 2020 har på mange måter både vært det tyngste og det beste året for Rufo. Vi har fått et helt annet syn på verden og fått tid til å se på hva vi bør ta tak i, forteller Arild, som legger til at både nye satsingsområder, nytt kalkylesystem og videreutvikling av deres eget softwareprogram har ført til en bedrift som er bedre rustet for fremtiden.

 

Videreutviklingen av «Olga», som softwareprogrammet til Rufo heter, gjør at de nå kan forutse utfordringer før de selger et produkt. De har full kontroll på alle delene som påvirker produktet; alt fra kapasitet i arbeidsstyrken og ned til den minste lille skrue.

 

- Vi vet jo at korona-situasjonen er midlertidig, og at lyd, lys og bilde-kundene våre kommer tilbake til oss. Når det skjer er det jo fint at vi kan tilby et enda mer sømløst kundeløp, sier Sigbjørn.

 

Rufo har et sterkt ønske om å være der for kundene sine, og har i løpet av annerledesåret 2020 fått tilbakemelding på at kundene vil at de skal være tilgjengelige for dem, også i fremtiden.

 

- Vi har hatt kunder som har har handlet for store summer med oss, og som har sagt at det er fordi det er viktig for dem at vi finnes, også etter korona. Det er jo veldig rørende, og noe vi setter stor pris på, forteller Knut.

 

Software-programmet «Olga» gir de ansatte på Rufo full oversikt over produksjonen.
Software-programmet «Olga» gir de ansatte på Rufo full oversikt over produksjonen.


Satser på nye bransjer

- Koronaen viste hvor sårbare vi var når så stor andel av kundegrunnlaget vårt var knyttet til én bransje. Det er jo ikke bare de som driver med lyd, lys og bilde som har kostbart utstyr som trenger beskyttelse under transport, derfor har vi jobbet mye for å nå andre typer kunder, forklarer Knut. 

 

Som et resultat av den målrettede nysatsingen utgjør nå bedrifter fra bransjer som forsvar, redning, offshore, aqua og energi en stadig større del av kundegruppen. 

 

Transportkasse for styring av ROV med to stk. 31,5
Transportkasse for styring av ROV med to stk. 31,5" touchscreen skjermer.Spesialdesignede transportkasser som ble produsert for forsvaret høsten 2020.
Spesialdesignede transportkasser som ble produsert for forsvaret høsten 2020.

 

Ta kontakt med oss i Rufo om du har behov for en skreddersydd transportkasse!